โคราช ฮอลล์ เซนทรัล โคราช

  • วัสดุ

    Aluminium Grill Strip G-25130

  • สถานที่

    นครราชสีมา, ประเทศไทย

  • ติดตั้ง

    FOUR STARS

  • Project Reference