Strip Ceiling

เป็นอลูมิเนียมแนวยาวที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ได้แก่ ฝ้าเพดานภายในและแผงประดับอาคาร ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย 3105 – H16 และอลูมิเนียมอัลลอย 6063 เคลือบสี ระบบ ROLLER COATING, POWDER COATING SYSTEM หรือเคลือบสีพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบาติดตั้งสะดวก สถาปนิกสามารถออกแบบลวดลายการตกแต่งได้มากชนิดไม่ว่าจะใช้ในแบบแนวตรงเพื่อทำให้เกิดรอยหยักของเหลี่ยมต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่วงต่ออาคารที่โค้งมุมแหลมหรือมุมใดๆ

Aluminium Strip C-85

อลูมิเนียมรูปตัว C เป็นอลูมิเนียมสำหรับใช้ตกแต่งภายนอกและภายในอาคารผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพพิเศษ ผ่านกรรมวิธีการอบและเคลือบสี ระบบ ROLLER COATING และ ระบบสี่ฝุ่น จึงเป็นอลูมิเนียมที่มีวามแข็งแกร่ง ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศประกอบกับน้ำหนักที่เบาสะดวกต่อการใช้งาน และการติดตั้ง จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์และดัดแปลงสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอกเพื่อเสริมความภูมิฐาน และน่าอยู่อาศํยของอาคาร อลูมิเนียมรูปตัว C สามารถดัดแปลงและปรับสภาพการใช้งานตามตัวยืดแผ่นขาวีซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้สร้างงานได้อาทิเช่น แผงตกแต่งหน้าร้าน แผงกันแดดและฝ้าเพดาน